Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

A Next-Inform Kft. a birtokába jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli, így harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

A Next-Inform Kft. mindazokat az üzleti, műszaki, illetve egyéb, a tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges információkat, melyek szolgáltatásának teljesítése, illetve az ügyfeleivel történő együttműködés során jutnak tudomására, üzleti titokként kezeli. A Next-Inform Kft. a tudomására jutott adatokat, információkat, ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - harmadik fél számára nem szolgáltatja ki!

A Next-Inform Kft. kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Fixnet Webhoszting rendszerrel kapcsolatos adatok biztonságának érdekében mindent megtesz és ügyel arra, hogy a kódok, jelszavak, állományok máshoz ne kerülhessenek.

A Next-Inform Kft. jelenlegi és egykori Ügyfelei nevét és az általuk igénybe vett szolgáltatások megnevezését felhasználhatja saját marketing és referencia céljaira.

A Next-Inform Kft. a szerverein tárolt adatokért nem tud és nem is kíván felelősséget vállalni! A Next-Inform Kft. feltételezi, hogy Ügyfelei jogkövető magatartást követnek és a rendelkezésükre bocsátott tárhelyen csak és kizárólag legális tartalmat helyeznek el, az igénybe vett szolgáltatásokat pedig jogszerű és törvényes célokra és módokon használják.

A Next-Inform Kft., amennyiben az Ügyfelek az általuk igénybe vett szolgáltatást

  • a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütközően, vagy
  • az üzleti és magántitoknak minősülő, vagy
  • szerzői jogi védelemben részesülő adatokkal, vagy
  • bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ilyenre alkalmas módokon

használják, kizárja az ezzel kapcsolatos teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy nem áll módjában az szerverein zajló adatforgalom tartalma felett kontrollt gyakorolnia!

Fixnet Webhoszting

Nextrend Informatikai Kft.

1145 Budapest, Róna u. 156. 4/1.

Technikai támogatás: +36 70 453 4000

Irodai telefon: +36 1 220 9397

Fax: +36 1 220 9397

Minden jog fenntartva!

2003-2008